Erityisopetusta monikulttuurisille opiskelijoille

Erityisopetusta monikulttuurisille opiskelijoille - ERMO-hanke,  on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama koulutushanke. Koulutus on osallistujille maksutonta. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on oppia

  • tunnistamaan ja ymmärtämään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osaamista ja oppimisvalmiuksia sekä oppimista vaikeuttavia tekijöitä
  • ymmärtämään ja huomioimaan maahanmuuttajien erilaisia elämäntilanteita
  • ideoita ja tapoja käyttää erilaisia erityispedagogisia menetelmiä maahanmuuttajien opetukseen ja osaamisen tunnistamiseen
  • kehittämään yksilöllisiä polkuja ja tukitoimia
  • kehittämään osaamistasi vasta maahan tulleiden opiskelijoiden sekä erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien opetuksessa ja ohjauksessa.

Koulutusta on toteutettu  Haaga-Heliassa Helsingissä ja Ammattiopisto Spesiassa (31.12.2017 asti Validia Ammattiopisto) Järvenpäässä sekä myös netin välityksellä. Tarkempia tietoja löydät koulutuksen sisältö -välilehdiltä.

Kohderyhmä:
Kotoutumiskoulutuksen sekä ammatillisen peruskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä
ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

 

Koulutushanke toteutetaan Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Ammattiopisto Spesian yhteistyönä.