Kiitos koulutuksiin osallistuneille!

Koulutushanke päättyy 30.9.2019 ja kaikki sen koulutukset on toteutettu. Kiitos osallistumisesta kaikille mukana olleille!

Tutustu muuhun opettajien täydennyskoulutustarjontaamme:

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
täydennyskoulutus