Maahanmuuttajaopiskelijoiden opetusta kehittämään, 3 op

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt

  • Kokeiltiin maahanmuuttajaopiskelijoille soveltuvia erityispedagogisia menetelmiä sekä jaettiin muille omaa osaamista.
  • Kehitettin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjausta omassa työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa.
  • Kehittämistä tuettiiin yksilö- tai ryhmäkonsultaation avulla.

Tämä osion koulutuspäivät  toteutettin lähiopetuksena.

Ajankohta
Koulutuspäivät olivat ke 17.1.2018 klo 9-15.30 lähiopetuksena sekä  päätöswebinaari  to 22.3.2018  klo 13-15 netin välityksellä.

Koulutuspaikka
Ammattiopisto Spesia (31.12.2017 asti Validia ammattiopisto),  Järvenpää