Menetelmiä maahanmuuttajien opetukseen ja ohjaukseen, 4 op

Toteutimme syksyllä 2017 koulutuksen toisen osion

Menetelmiä maahanmuuttajien opetukseen ja ohjaukseen, 4 op, 5.10. - 14.12.2017

Koulutuksessa ideoitiin ja opittiin käyttämään erilaisia erityispedagogiikan menetelmiä maahanmuuttajien opetukseen ja osaamisen tunnistamiseen, ja kehitettiin yksilöllisiä polkuja ja tukitoimia.

Toteutustapa:
Tämä koulutusosio toteutettiin lähiopetuksena. Koulutus koostui kolmesta lähipäivästä ja itsenäisestä työskentelystä. Koulutuspaikka oli Validia ammattiopisto, Järvenpää.

Keskeiset sisällöt olivat:

  • lukiopetuksen erityismenetelmien hyödyntäminen kielen oppimisessa, selkeäkielisyys
  • toiminnan ohjauksen tukeminen: strukturointi, havainnollistaminen, oppimisympäristöjen muokkaus
  • toiminnalliset menetelmät
  • voimavara- ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja kohtaaminen
  •  psyykkinen tukeminen
  • yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tukeminen
  • työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen
  • moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö huoltajien kanssa

 

Tulostettava esite